Rádio ROMA je národnostn rádio, ktoré prináša zaujímavé a inšpiratívne informácie zamerané na cieľovú skupinu rómskych, najmä mladých ľudí. Vysiela už päť rokov a jeho počúvanosť, návštevnosť stránky a sledovanosť Facebookového profilu stále rastie.

Je to dané tým, že stále zvyšujeme počet originálnych informácií, zaviedli sme do vysielania živé moderované vysielanie, v ktorom mávame zaujímavých hostí, máme krátke spravodajstvo, obohatili sme hudobnú dramaturgiu, v ktorej sa strieda rómska hudba so slovenskou aj svetovou. Dobre funguje aj jeho web stránka www.radioroma.sk  Tá je úzko prepojená so samotným vysielaním rádia.

Zvýšili sme dôraz aj na komunikáciu cez sociálne siete a niektoré relácie je možné cez FB nielen počuť, ale aj vidieť cez live stream. Terestriálne rozhlasové vysielanie, sa dá naladiť v lokalite Banská Bystrica na frekvencii 99,4 MHz a v lokalite Prešov na frekvencii 97,2 MHz.