Prvá informačná aktivita – o komunikácii.

0
420

V marci sa uskutočnila prvá informačná aktivite v rámci projektu Tlačová agentúra verejnej správy – TAVES. Ako sme avizovali, bola zameraná na prezentáciu výsledkov prieskumu stavu komunikácie subjektov verejnej správy v Žilinskom kraji. Informačná aktivita sa konala online, čo znamenalo jej časové limitovanie. Vzhľadom na zaujímavú tému, zopakujeme túto informačnú aktivitu, ale už naživo po uvoľnení opatrení. Termín tejto aktivity včas oznámime.

Výstupy z tejto prvej aktivity pripravujeme na uverejnenie aj na stránke taves.sk.