V rámci projektu TAVES – tlačová agentúra verejnej správy, vytvorili občianske združenia neformálnu platformu mimovládnych organizácií na podporu komunikácie s verejnou správou, zameranú na zvyšovanie kvality komunikácie v regióne Žilinského kraja a na jej inovácie.

Platforma je otvorená všetkým MNO, ktorých táto téma zaujíma a môžu sa do nej prihlásiť. Môžu to byť organizácie, ktoré informácie produkujú, spracovávajú, mediálne šíria, alebo ich chcú len prijímať.V rámci platformy sa môžu k tejto komunikácii vyjadrovať, s cieľom zvyšovať kvalitu verejných politík v oblasti komunikácie.

Táto platforma bude spolupracovať na presadení zmien v tejto oblasti na regionálnej, teda krajskej úrovni. Prípadné ďalšie informácie zodpovieme aj telefonicky na čísle 0948 941 991.

Tešíme sa na spoluprácu.

Štatút Platformy     Prihláška za člena Platformy