2012 –Začíname robiť národnostné internetové rádio Roma.

2013 –Na program rádia Roma dostávame podporu z Úradu vlády v programe Kultúra národnostných menšín.

2014 –Rádio Roma dostáva podporu aj do splnomocnenca vlády pre rómske komunity na technické vybavenie.

2015 –Ďalej robíme Rádio Roma a realizujeme s ním projekt zameraný na budovanie terestriálneho rádia z programu Kultúra národnostných menšín.

2016 –Občianske združenie INICIATÍVA  sa stáva jediným spoločníkom spoločnosti INICIATÍVA, s.r.o. a to preto, aby táto spoločnosť mohla požiadať o licenciu pre terestriálne rozhlasové vysielanie na rádio Roma.

2017 –Licenčné konanie sme dotiahli do úspešného konca a rádio Roma začalo vysielať terestriálne z vysielačov v Banskej Bystrici a Prešove. Vysielanie bolo opäť podporené z grantu Kultúry národnostných menšín.

2018 –Združenie realizovalo vzdelávanie redaktorov pre rómske médiá, podporené zo zdrojov splnomocnenca vlády pre rómske komunity.