2020 – Stali sme sa organizáciou, ktorá dobrovoľne pomáha iným písať a realizovať projekty. V oblasti kultúry sme pomohli bývalému spevákovi a klávesistovi skupiny TEAM, Milanovi Dočekalovi, ktorý musel skončiť svoju kariéru kvôli tomu, že sa stal závislým na drogách. Liečil sa a svoje skúsenosti spolu so svojou hudbou, chcel porozprávať aj iným ľuďom, ktorí sa so závislostí liečia tak ako on. Tak vnikol projekt „Život načisto“, v rámci ktorého navštevoval Milan so svojou dcérou Klaudiou resocializačné a väzenské zariadenia so svojím rozprávaním a s umením.  Projekt bol veľmi úspešný a stretol sa s veľkou odozvou. Realizovalo ho Milanove občianske združenie a INICIATÍVA zabezpečovala administratívnu prácu na ňom.

2021 – Po úspech projektu Život načisto sme sa rozhodli, že urobíme projekt Život načisto II, ktorý bude nadväzovať na ten minuloročný, ale okrem Dočekala zapojí aj ďalších talentovaných ľudí do aktivít. Žiadosť o grant bola úspešná a my ho v septembri pripravujeme na realizáciu, ktorú chceme urobiť do konca roka.