Občianske združenie INICIATÍVA vzniklo v Martine dňa 18. 7. 1997. Je registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom: VVS/1-900/90-12894-1.

Združenie niekoľko rokov robilo občiansku poradňu, ktorá pomáhala ľuďom pri vybavovaní ich osobných záležitostí najmä vo vzťahu k verejnej správe a súkromnému sektoru.

Počas trvania Lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie Turiec v ňom naše združenie aktívne pracovalo a pomáhalo sociálnej inklúzii vylúčených skupín. Stále sa angažuje v oblasti ochrany ľudských práv a slobôd.

Druhým rozmerom nášho združenia je vzťah k médiám, vďaka dlhoročnej profesionálnej práci niektorých členov združenia v tejto oblasti. Vďaka svojej práci sme presvedčení, že komunikácia je veľmi účinný prostriedok v oblasti obhajoby ľudských práv a slobôd a v oblasti predchádzania všetkým formám intolerancie

Spojením týchto našich dispozícií sme začali realizovať projekty, ktoré súvisia s ľudskými právami a s presadzovaní dobrého spolunažívania jednotlivcov a komunít. Preto sme  začali ako prvý projekt robiť internetové Rádio Roma, ktoré vysielalo na základe licencie aj vďaka podpore z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Naše združenie projekt vymyslelo, rozbehlo a fungujúci ho prenechalo iným subjektom, ktoré sa rozhodli robiť ďalej rádio len ako internetové a tak sme vrátili licenciu a Rádio Roma je dnes v online priestore a vysiela bez nás ďalej. Nás len teší, že myšlienka rómskeho rádia stále žije.

Ako druhý postupný projekt robíme série dokumentárnych filmov – krátkych portrétov, ktoré ukazujú život ľudí, odlišujúcich sa od majoritnej komunity. Odlišujú sa pôvodom, alebo farbou pleti,  alebo vierovyznaním. Tieto portréty medializujeme prostredníctvom lokálnych televízií, rádií, internetu, alebo premietaním, tak aby sa dostali k čo najväčšiemu počtu ľudí.

Hlavným cieľom projektu je zvyšovať informovanosť verejnosti prostredníctvom médií v oblasti predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a prejavom intolerancie. Všetky filmy nájdete na tejto našej stránke. Veríme, že budú inšpiráciou pre spolužitie, aj pre Vás.

Najnovším projektom v mediálnej oblasti je vytvorenie a prevádzkovanie tlačovej agentúry verejnej správy – TAVES, ktorá má svoj portál taves.sk. O projekte je veľa informácií na inom mieste.