Bambusky

0
1714

Dokument o mladom mužovi z rómskej segregovanej osady Bambusky v Martine, ktorý
sa snaží zmeniť svoj život.

V tejto mini sérii „Kto je Róm“ vznikli filmy na prelome rokov 2018 a 2019. Robili sme ich s profesionálnym štábom tvorcov, na čele ktorých stojí režisér Ivan Huljak.