• Tlačová agentúra verejnej správy – TAVES slúži na zlepšenie komunikácie verejnej správy s verejnosťou

    Projekt Tlačovej agentúry verejnej správy TAVES úspešne pokračuje. Podarilo sa nám získať na spoluprácu s agentúrou už veľa subjektov verejnej správy. Medzi také radíme mestá, obce, úrady, kultúrne inštitúcie, športové kluby, organizácie cestovného ruchu a združenia rôzneho zamerania. Informácie o svojich aktivitách môžu tieto subjekty teraz šíriť smerom k verejnosti aj   prostredníctvom ...
  • Zvyšujeme kvality komunikácie v regióne Žilinského kraja

    V rámci projektu TAVES – tlačová agentúra verejnej správy, vytvorili občianske združenia neformálnu platformu mimovládnych organizácií, zameranú na zvyšovanie kvality komunikácie v regióne Žilinského kraja a na jej inovácie. Sú v nej združenia, ktoré sa zaujímajú o kolobeh informácií medzi subjektmi verejnej správy, médiami a konečnými prijímateľmi informácií. Platforma má svoj štatút, ktorý je dostupný na ...
  • Ako komunikujú obce?

    Samozrejme, že rôzne. Ale ako presne komunikujú obce, mestá a iné subjekty verejnej správy v Žilinskom kraji sa dozvieme vďaka projektu TAVES – tlačová agentúra verejnej správy. V jeho prvej podaktivite s názvom „Analýza stavu komunikácie“zisťujú naši odborníci východiskový stav mediálnych výstupov verejnej správy a aj analýzu práce regionálnych médií pôsobiacich na území Žilinského kraja ...