• Život na čisto pred zabuchnutím dvier

    Tento projekt mal za cieľ osloviť, pomerne veľa ľudí, pre ktorých by bol, ako veríme, užitočný. Bol teda naplánovaný na niekoľko mesiacov jesene roku 2021. Ale náhle sa pomyselné dvere možností začali pred nami rýchlo zatvárať, vzhľadom na obmedzenia vyvolané vyhláškami ku ochoreniu COVID. Nakoniec sa aj úplne zabuchli a ...
  • Zažili sme dvojpremiéru Života na čisto.

    Vlastne sme zažili dve premiéry. Jednu v Liečebni pre drogovo závislých, kde bolo vážne publikum a jednu v Súkromnom hudobnom a dramatické konzervatóriu, kde bolo svieže a odborné publikum. V oboch prípadoch však vznikla príjemné spojenie medzi ľuďmi a pekná atmosféra. V Liečebni malo prevahu slovo, ktorým Milan Nemček rozprával o spolužití s ...
  • Život na čisto

    Projekt Život na čisto vznikol v duši Milana Dočekala  On sám je závislý na alkohole, ale bojuje s touto závislosťou ako vie. O tomto boji sa rozhodol porozprávať aj iným, ktorých sa tento problém dotýka tak, že sú rovnako závislými ľuďmi, alebo žijú s takým človekom. On osobne v rámci tohto projektu chodil medzi nich, ...