• Analýza stavu komunikácie ako výstup projektu

    Hlavná aktivita projektu, mala štyri podaktivity. Dve z nich smerovali k analýze stavu komunikácie, ktorú má verejná správa smerom k širokej verejnosti a k organizáciám, ktoré s ňou spolupracujú. Boli to podaktivity 1.1 Analýza stavu komunikácie a 1.2 Hodnotenie súčasného stavu komunikácie. 1.1 Analýzy stavu komunikácie Analýza stavu komunikácie verejnej správy, jej mediálnych výstupov robili naši ...
  • Na portáli taves.sk môžu publikovať aj externisti

    V projekte Tlačová agentúra verejnej správy TAVES vznikol samostatný portál taves.sk. O ten sa starajú hlavne editori z nášho občianskeho združenia INICIATÍVA, ktorí na portál prispievajú. Okrem toho, najmä po workshopoch so zástupcami verejnej správy, chodia do TAVES aj príspevky od organizácií z verejného sektora. To nás podnietilo k tomu, aby sme dali možnosť týmto ...
  • Informačné aktivity pokračujú stretnutiami

    Informačné aktivity, sme od začiatku projektu plánovali ako  workshopy,  na ktorých sa budeme stretávať s ľuďmi s cieľových skupín a budeme sa spolu rozprávať. To nám čiastočne prekazila pandémia, ale nakoniec sme sa dočkali možnosti stretávať sa v skupinách, a hneď sme túto možnosť ja využili. Urobili sme sériu workshopov. Začali sme v máji. Cieľové ...