• Zvyšujeme kvality komunikácie v regióne Žilinského kraja

    V rámci projektu TAVES – tlačová agentúra verejnej správy, vytvorili občianske združenia neformálnu platformu mimovládnych organizácií, zameranú na zvyšovanie kvality komunikácie v regióne Žilinského kraja a na jej inovácie. Sú v nej združenia, ktoré sa zaujímajú o kolobeh informácií medzi subjektmi verejnej správy, médiami a konečnými prijímateľmi informácií. Platforma má svoj štatút, ktorý je dostupný na ...
  • Ako komunikujú obce?

    Samozrejme, že rôzne. Ale ako presne komunikujú obce, mestá a iné subjekty verejnej správy v Žilinskom kraji sa dozvieme vďaka projektu TAVES – tlačová agentúra verejnej správy. V jeho prvej podaktivite s názvom „Analýza stavu komunikácie“zisťujú naši odborníci východiskový stav mediálnych výstupov verejnej správy a aj analýzu práce regionálnych médií pôsobiacich na území Žilinského kraja ...
  • „Kto je Róm?“ Nová séria dokumentárnych filmov

    Séria dokumentárnych filmov o Rómoch, o ich živote a práci, má prostredníctvom pozitívnych a úspešných príbehov hlavných hrdinov, ich rodín a okolia, ukázať kto sú Rómovia a čo v nich je. Práve úspešní Rómovia sú príkladom pre akceptáciu tohto etnika aj pre tých, ktorí k tejto téme pristupujú s dešpektom, prípadne nedôverou. Pozitívne ...