• Prvá informačná aktivita – o komunikácii.

    V marci sa uskutočnila prvá informačná aktivite v rámci projektu Tlačová agentúra verejnej správy – TAVES. Ako sme avizovali, bola zameraná na prezentáciu výsledkov prieskumu stavu komunikácie subjektov verejnej správy v Žilinskom kraji. Informačná aktivita sa konala online, čo znamenalo jej časové limitovanie. Vzhľadom na zaujímavú tému, zopakujeme túto informačnú aktivitu, ale už ...
  • Chcete vedieť ako zvykne komunikovať verejná správa? Odprezentujeme Vám to.

    Možno si poviete viem to. Ale naozaj?  Viete ako komunikujú obce, mestá, úrady?  Viete ako často, akým spôsobom a ako efektívne? My sme to skúmali priamo na úradoch jednotlivých subjektov verejnej správy Žilinského kraja. Na základe osobných rozhovorov s predstaviteľmi subjektov verejnej správy vznikol formou dotazníka dátový súbor  na tému ich komunikácie ...
  • Ekológia lokálnych médií

    V rámci projektu TAVES – tlačová agentúra verejnej správy sme sa zaoberali, okrem komunikácie subjektov verejnej správy, aj ich spoluprácou s lokálnymi médiami. V tomto smere sme uskutočnili prieskum v tejto oblasti, ktorý sme spracovali a tvorí základ viacerých komunikačných stratégií pre verejnú správu. Pri príprave analýz z nášho prieskumu, sme sa prirodzene zaoberali aj pôsobením ...