• Zažili sme dvojpremiéru Života na čisto.

    Vlastne sme zažili dve premiéry. Jednu v Liečebni pre drogovo závislých, kde bolo vážne publikum a jednu v Súkromnom hudobnom a dramatické konzervatóriu, kde bolo svieže a odborné publikum. V oboch prípadoch však vznikla príjemné spojenie medzi ľuďmi a pekná atmosféra. V Liečebni malo prevahu slovo, ktorým Milan Nemček rozprával o spolužití s ...
  • Život na čisto

    Projekt Život na čisto vznikol v duši Milana Dočekala  On sám je závislý na alkohole, ale bojuje s touto závislosťou ako vie. O tomto boji sa rozhodol porozprávať aj iným, ktorých sa tento problém dotýka tak, že sú rovnako závislými ľuďmi, alebo žijú s takým človekom. On osobne v rámci tohto projektu chodil medzi nich, ...
  • Analýza stavu komunikácie ako výstup projektu

    Hlavná aktivita projektu, mala štyri podaktivity. Dve z nich smerovali k analýze stavu komunikácie, ktorú má verejná správa smerom k širokej verejnosti a k organizáciám, ktoré s ňou spolupracujú. Boli to podaktivity 1.1 Analýza stavu komunikácie a 1.2 Hodnotenie súčasného stavu komunikácie. 1.1 Analýzy stavu komunikácie Analýza stavu komunikácie verejnej správy, jej mediálnych výstupov robili naši ...