• „Kto je Róm?“ Nová séria dokumentárnych filmov

    Séria dokumentárnych filmov o Rómoch, o ich živote a práci, má prostredníctvom pozitívnych a úspešných príbehov hlavných hrdinov, ich rodín a okolia, ukázať kto sú Rómovia a čo v nich je. Práve úspešní Rómovia sú príkladom pre akceptáciu tohto etnika aj pre tých, ktorí k tejto téme pristupujú s dešpektom, prípadne nedôverou. Pozitívne ...
  • Projekt TAVES začína

    INICIATÍVA začne od apríla realizovať aktivitu projektu z operačného programu Efektívna verejná správa s názvom TAVES – tlačová agentúra verejnej správy. Projekt sa týka komunikácie medzi subjektmi Verejnej správy ( VS ), na jednej strane, právnickými osobami a občanmi, ktorí sú prijímatelia služieb VS, na strane druhej. Účelom tohto projektu je zaoberať ...