• Chcete vedieť ako zvykne komunikovať verejná správa? Odprezentujeme Vám to.

    Možno si poviete viem to. Ale naozaj?  Viete ako komunikujú obce, mestá, úrady?  Viete ako často, akým spôsobom a ako efektívne? My sme to skúmali priamo na úradoch jednotlivých subjektov verejnej správy Žilinského kraja. Na základe osobných rozhovorov s predstaviteľmi subjektov verejnej správy vznikol formou dotazníka dátový súbor  na tému ich komunikácie ...
  • Ekológia lokálnych médií

    V rámci projektu TAVES – tlačová agentúra verejnej správy sme sa zaoberali, okrem komunikácie subjektov verejnej správy, aj ich spoluprácou s lokálnymi médiami. V tomto smere sme uskutočnili prieskum v tejto oblasti, ktorý sme spracovali a tvorí základ viacerých komunikačných stratégií pre verejnú správu. Pri príprave analýz z nášho prieskumu, sme sa prirodzene zaoberali aj pôsobením ...
  • Tlačová agentúra verejnej správy – TAVES slúži na zlepšenie komunikácie verejnej správy s verejnosťou

    Projekt Tlačovej agentúry verejnej správy TAVES úspešne pokračuje. Podarilo sa nám získať na spoluprácu s agentúrou už veľa subjektov verejnej správy. Medzi také radíme mestá, obce, úrady, kultúrne inštitúcie, športové kluby, organizácie cestovného ruchu a združenia rôzneho zamerania. Informácie o svojich aktivitách môžu tieto subjekty teraz šíriť smerom k verejnosti aj   prostredníctvom ...